SSL

Check ssl certificate

Розділи: 

Let`s make a script sslcheck and save it to system $PATH:

#!/bin/bash

echo | openssl s_client -showcerts -servername $1 -connect $1:443 2>/dev/null | openssl x509 -inform pem -noout -dates

Check the certificate of vitich.kiev.ua:

$ sslcheck vitich.kiev.ua
notBefore=Feb 8 00:00:00 2019 GMT
notAfter=Aug 17 23:59:59 2019 GMT

Letsencrypt SSL certificate

Я не буду вдаватися в подробиці що таке SSL та https, в Google Search можна знайти все :)
Незабаром http вже не буде існувати, відвідувати сайти за незахищеним http протоколом буде просто неможливо.
Отже, захищайте свої сайти, панове.
На цьому сайті можна знайти інструкції для certbot:
certbot.eff.org
А тут є проекти майже під будь-який софт включаючи Microsoft IIS on Windows:
letsencrypt.org/docs/client-options